Kranteam

Kranteamet har ansvar for at isætte og optage både. Krantemaet betjener havnens kran, afhenter både og hensætter både i havnens stativer.

Står du i en situation, hvor din båd enten skal sættes i vandet eller skal tages på land ved hjælp af havnens kran skal du kontaktet kranteamet. Kranen benyttes også til at tage master op og sætte master i sejlbådene. Havnenskranens løftekapacitet er 12 tons.

Hvert år laves en plan for isætning af både om foråret og optagning i efteråret. Hver enkelt bådejer har selv ansvar for at reservere tid i denne plan. Her på hjemmesiden informeres om, hvornår planen er tilgængelig, så man som bådejer kan booke tid til båd og e.v.t. mast.

Såfremt det ikke er muligt for dig som bådejer at finde tid i forbindelse med de fælles bådoptagnings- eller isætningsdage, må du selv aftale tid og pris med en vognmand, kranfører og en traktorfører.  

Bestyrelsesmedlem Allan Handberg koordinerer aftaler i kranteamet mv. Han kan kontaktes på mail ahandberg@gmail.com eller telefon 20252978.

Både kan optages med vognmand og herefter transporteres væk fra havnen. Kranteamet skal i disse tilfælde have oplyst tidspunktet for optagning, da disse tidspunkter ikke må kollidere med havnens brug af havnekranen mv.

Havnen arrangerer i øvrigt ikke fælles bådoptagning eller – isætning med vognmand. Dette indebærer, at bådejere, der skal benytte vognmand, selv må bestille tid hertil. 

Sikkerhed: Kranteamet sammensætning sikrer at der er godkendte, uddannede kranfører til alle typer løft. Der bæres sikkerhedshjelm i løfteområdet.