Bestyrelsesmøde 27. juni 2019

Referat Bestyrelsesmøde27. juni 2019 –  Virksundlystbådehavn:

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

 

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

 

Gæst: Carsten Overgaard – Virksund Sejlklub

og Arkitekt Jørgen Frandsen ( ad punk 9 )

 • Afbud fra Allan Handberg

 

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 27. juni 2019 kl. 18.00 i klubhuset

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:  Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2019

Beslutning:  Godkendt

 1. Nyt fra Sejlkluben (JK):

Beslutning:

Carsten Overgaard fra Sejlklubben orienterede om sejlklubbens samarbejde med Viborg Sejlklub og FDF søspejdere vedr. ungdomssejlads på Viborg søerne.

DSJ kapsejladsen er blevet autoriseret af Limfjordskredsen og tilmelding foregår via deres hjemmeside.

 1. Virksund Havns hjemmeside – status

Beslutning:  KP kontakter Hans vedr. status om ny hjemmeside ligesom Jens K indrages i den tekniske opsætning.

 1. Meddelelser fra formanden

Beslutning:

 • Siden sidst – intet nyt
 • Aktuelle arbejdsopgaver – Arbejdsplan – intet nyt  
 • Status vedr. Bro 7 – Projektet forberedes med forskellige modeller – igangsætning efteråret.

Bro 7 el er opgraderet – øvrige broer er under planlægning.

 • Sommerferieplan mm.- Havnefoed planen følges – NB husk tømning af skraldespande
 1. Havnens økonomi (GP)

Beslutning: Stadig ledige pladser selvom der er kommet nye til.  Der er kommet flere indtægter ind på nuværende tidspunkt sammenhold med sidste år på sammen tid. Lidt flere udgifter til vedlighold. Det går den rigtige vej.

 1. Status vedr. Tally Key (NO)

Beslutning: Kører ok – Gerda og Ann-Mary laver forklarende tekst til de røde labels.

 1. Diverse praktiske punkter (alle)

Status på Skilte: skilt ved autocampere skiftes. Skilt på rødt skur skiftes. Skilte på broer sættes op.

Beslutning:  Niels Ove kontakter skiltefirma  – Mary Ann laver forslag til samlet skilteplan og tekst til de respektive skilte.

Rengøring af broer – status – ser fint ud – Dog skal bro 7 nok have en ekstra rensning

Øvrige forhold – Kloark forhold uden for klubhuset undersøges for utæthed. Ligesom rensning af flisearealer  igangsættes. KP følger op

 1. Nyt byggerim – arkitekt Jørgen Frandsen vi være tilstede  (KBN)

Beslutning: 

Kristian Brøns redegjorden for status for projektet. Jørgen Frandsen gennemgik forslag til projektaftale med det firma som han har lavet det hidtidige materiale i samarbejde med. Forslaget indebære en totalrådgiver efter udarbejdelse af det planmæssige materiale.

Der indgås en første delaftale med max pris om materialet til Skive Kommune –  herefter tages stilling til det videre forløb.Tidsfristen herfor er primo september 2019.

 1. Næste møde aftales – Afholdes torsdag den 22. august 2019 kl. 18
 1. Eventuelt  – Herunder fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden 😊 Udsættes til næste møde

MVH

Kristian Brøns Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.